Złożono ponad 450 podpisów przeciwko budowie zakładu produkcji olejów!

Złożono ponad 450 podpisów przeciwko budowie zakładu produkcji olejów!

Pisaliśmy ostatnio o budowie zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych w Buku. To dzięki

Pisaliśmy ostatnio o budowie zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych w Buku. To dzięki Waszej interwencji dzisiaj zostało złożonych do Urzędu Miasta i Gminy w Buku ponad 450 podpisów osób, które są przeciwne tej budowie! 

Napisaliśmy również do działu środowiska z pytaniem kiedy możemy spodziewać się decyzji gminy w tej sprawie oraz czy do jej podjęcia będzie potrzebna ocena oddziaływania na środowisko? Odpowiedź jaką otrzymaliśmy:

Dzień Dobry

Burmistrza Miasta i Gminy Buk pismem z dnia 03 sierpnia 2018r. poprzez obwieszczenie zawiadomił społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie wskazał, iż uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy należy składać w terminie od dnia 08 sierpnia 2018r. do dnia 06 września 2018r.

Obecnie Burmistrz Miasta i Gminy Buk wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji tego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie opinii dla tego przedsięwzięcia. Co do terminu wydania decyzji środowiskowej, trudno jest określić ten termin. Wymienione wyżej organy prowadzą jeszcze postępowanie wyjaśniające.

Będziemy przyglądać się tej sprawie! A w tym miejscu serdecznie dziękujemy naszym Czytelnikom, grupie mieszkańców, która podjęła inicjatywę i wszystkim, którzy złożyli podpisy pod petycją.

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie