Zakład produkcji olejów z tworzyw sztucznych w Buku?

Zakład produkcji olejów z tworzyw sztucznych w Buku?

W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka wiadomości od naszych Czytelników… Wiadomość 1: Dzień dobry. Czy

W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka wiadomości od naszych Czytelników…

Wiadomość 1:

Dzień dobry. Czy wiedzą Państwo coś na temat decyzji środowiskowej dla zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych, który ma powstać w okolicy dworca kolejowego. Prosiłbym nagłośnić sprawę, ponieważ jakoś zbyt cicho, a niezły kopciuch nam (…) powstanie.

Wiadomość 2:

Prośba o publikację informacji o planowanej inwestycji na terenie miasta BUK, mogącej mieć wpływ na zdrowie mieszkańców. Dotyczy planu budowy zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych w sąsiedztwie ogródków działkowych zlokalizowanych przy torach.
Link do obwieszczenia IP.6220.20.2018
Link do dokumentacji inwestycji

Wiadomość 3:

Witam, jest ważna sprawa! Myślę, że powinno to dotrzeć do każdego mieszkańca Buku. Nikt raczej nie chce tej fabryki w takim miejscu (teren za piekarnią). Ktoś już chodzi po domach i rozdaje te wnioski – możecie pomóc!

W dokumentach, które są dostępne w biuletynie informacji publicznej Miasta i Gminy Buk oraz w Systemie Informacji o Środowisku jest mowa o:

Budowie zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach położonych w obrębie miasta Buk, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1041/8 i 1041/11 (…)

Jak słusznie zauważyli nasi Czytelnicy, działki te mieszczą się w pobliżu dworca kolejowego, w okolicach ogródków działkowych, co potwierdzają informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia:

Teren planowanej inwestycji jest terenem wolnym od zadrzewień i zabudowań. Do tej pory działka inwestycyjna wykorzystywana była rolniczo.

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu planowanej inwestycji stanowią głównie tereny rolnicze, tj. pola uprawne. W kierunku południowym od granicy działki przebiega sieć torów kolejowych, natomiast za północną granicą działki przebiega ciek wodny. W kierunku północno – wschodnim od terenu inwestycji znajdują się ogródki działkowe. Wiata wraz z instalacją zostanie zlokalizowana w części  południowo – zachodniej terenu inwestycji. Droga dojazdowa do terenu inwestycji ma zostać doprowadzona od północno – zachodniej strony.

fot. Karta inwestycyjna przesięwzięcia

Warto jednak zwrócić uwagę już na pierwszy punkt opracowania:

Planowana inwestycja realizowana pod nazwą „Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych wraz z niezbędną infrastrukturą” jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (…).

Decyzja środowiskowa wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 21 oraz ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017poz. 1405 z późn. zm.).

Czy chcemy mieć zakład produkcji olejów z tworzyw sztucznych w Buku?

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie