Więcej za śmieci w Buku. GOAP podnosi stawki

Więcej za śmieci w Buku. GOAP podnosi stawki

Związek Międzygminny GOAP podjął decyzję o podwyżkach opłat za odbiór odpadów komunalnych. Najniższa opłata

Związek Międzygminny GOAP podjął decyzję o podwyżkach opłat za odbiór odpadów komunalnych. Najniższa opłata za segregowane odpady wyniesie 14 zł od osoby zamiast dotychczasowych 12 zł. Jeszcze więcej zapłacą właściciele domów jednorodzinnych.

Jak na swojej stronie informuje GOAP, zróżnicowanie stawek opłat to „odpowiedź na postulaty zgłaszane od długiego czasu przez mieszkańców terenu Związku.” Tłumaczenie wydaje się o tyle dyskusyjne, że wszystkie statystyki mówią o tym, że to mieszkańcy domów jednorodzinnych lepiej prowadzą selektywną zbiórkę, o którą tak zabiegają gospodarujący odpadami.

Tymczasem Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP przyjęło uchwałę, na mocy której za odpady zbierane selektywnie miesięczna stawka będzie wynosiła 14 zł od osoby w przypadku zabudowy wielorodzinnej (wielolokalowej). Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą 16 zł (mimo że GOAP nie tłumaczy tego w komunikacie, odbiór odpadów z domów jednorodzinnych jest dla operatora bardziej skomplikowany i droższy). Aż 50-procentowy wzrost szykuje się dla gospodarstw niesegregujących odpadów. Opłata wzrośnie z 20 na 30 zł.

– Konieczność zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z kilku przyczyn. Najważniejszą z nich jest stale rosnąca ilość odbieranych i podawanych zagospodarowaniu odpadów oraz m.in. wprowadzenie konieczności oddzielnego odbierania odpadów biodegradowalnych, co pociąga za sobą wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania – tłumaczy GOAP i dodaje, że dotychczasowe stawki, które obowiązywały od 2013 r., w dzisiejszej rzeczywistości nie pokrywają kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami.

Podwyżki opłat za odpady są nieuniknione (dyskutowano o nich m.in. podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej). Dotyczą one gmin w całej Polsce. Branża gospodarki odpadami próbuje przekonać Ministerstwo Środowiska do zmiany systemu finansowania, który jak najmniej obciążałby mieszkańców, a koszty częściowo przerzucał na producentów opakowań.

Zmiany wysokości opłat za odpady na terenie GOAP wejdą w życie w drugiej połowie br. Podwyżki cen nie wiążą się z koniecznością składania nowych deklaracji.

Źródła: GOAP, PortalKomunalny.pl

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie