Węzeł przesiadkowy w Buku. Ogłoszono przetarg

Węzeł przesiadkowy w Buku. Ogłoszono przetarg

Do 11 września gmina ma wyłonić wykonawcę projektu i budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego, który

Do 11 września gmina ma wyłonić wykonawcę projektu i budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego, który zostanie zlokalizowany przy stacji kolejowej. Właśnie ogłoszono przetarg na jego wykonanie.

Węzeł przesiadkowy to po prostu duży parking typu „park & ride” – w Buku planowany na około 150 miejsc postojowych – oraz miejsca na rowery („bike & ride”) powstające w pobliżu dworców PKP. Takie punkty powstają właśnie w Palędziu i Dopiewie. W Buku zostanie wybudowany u zbiegu ulic Dworcowej i Kolejowej.

Tydzień na zgłoszenia

Ogłoszenie o przetargu pojawiło się w biuletynie informacji publicznej we wtorek, 4 września. Potencjalni wykonawcy nie mają więc dużo czasu na składanie swoich propozycji. Termin upływa w najbliższy wtorek, 11 września, o godz. 10.50. Na godz. 11.00 zaplanowano otwarcie ofert. Jeśli znajdzie się wykonawca, będzie miał 30 dni na podpisanie umowy.

Inwestycja zostanie zrealizowana w bardzo popularnej dziś formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że projektem i budową zajmie się jedna firma lub konsorcjum. W pierwszym etapie wykonawca stworzy jego dokumentację: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji. Etap drugi to już wykonanie robót budowlanych.

Inne gminy już rozpoczęły

“Park & ride” powstają choćby w Palędziu i Dopiewie. Ten bukowski ma być gotowy do 30 października 2020 r. W międzyczasie powiat pracuje nad budową ścieżek rowerowych, które mają ułatwić dojazd do PKP mieszkańcom podbukowskich miejscowości. Jedna ze ścieżek ma połączyć m. in. Buk z Szewcami. Jak informował ostatnio wicestarosta Tomasz Łubiński, tu również trwa przetarg.

Budowa węzła przesiadkowego w Buku realizowana jest w z dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie