Pies zamknięty w klatce na… króliki [film]

Pies zamknięty w klatce na… króliki [film]

Napisała do nas Czytelniczka, która kilka dni wcześniej interweniowała w pewnej sprawie – zobaczcie

Napisała do nas Czytelniczka, która kilka dni wcześniej interweniowała w pewnej sprawie – zobaczcie sami:

Pies zamknięty w samochodzie. Przez kilka godzin siedział w klatce na króliki. Patologia, bezmyślność… Pojechałam na komisariat policji w Buku, początkowo nie wiedzieli co z tym zrobić. Przepisy jednoznacznie określają co robić w upał, gdy upałów nie ma to gorzej. Natomiast jest Ustawa o ochronie zwierząt. I tu się przydała.

Co mówi Uchwała o ochronie zwierząt?

Art. 35.
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

Art. 6.
2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
10) utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej
pozycji;

Art. 7.
1. Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane:
1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne

Art. 9.
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Art. 9a. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.

Pierwszy raz brak nam słów na podsumowanie… Jeżeli widzicie takie sytuacje – reagujcie!

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie