NIE dla czadu!

NIE dla czadu!

Jak co roku, okres jesienno-zimowy, to wzrastające ryzyko powstania pożarów w naszych domostwach. Ich

Jak co roku, okres jesienno-zimowy, to wzrastające ryzyko powstania pożarów w naszych domostwach. Ich główną przyczyną są najczęściej wady dotyczące urządzeń grzewczych, przewodów kominowych. Koniec roku i początek kolejnego to również okres, w którym odnotowywany jest wzrost zatruć tlenkiem węgla, potocznie zwanym „czadem” lub „cichym zabójcą”, ze względu na brak widoczności, smaku czy zapachu.

SKĄD SIĘ BIERZE CZAD I JAK SIĘ PRZED NIM USTRZEC?

– Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia opalane drewnem, węglem, gazem czy olejem opałowym. Powstaje on podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych;
– Aby właściwie zabezpieczyć swój dom, mieszkanie przed ryzykiem powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Każdy przypadek nieszczelności, braku konserwacji czy wady konstrukcyjnej może okazać się opłakany w skutkach dla nas i naszych bliskich.
– Przestrzegamy również przed wszelkimi próbami zaklejania, uszczelniania, zasłaniania kratek wentylacyjnych lub przykrywaniem urządzeń grzewczych np. piecyków, „farelek”.
– Kolejną istotną rzeczą, którą rekomendujemy, jest instalowanie w swoich miejscach zamieszkania czujek dymu i tlenku węgla. W sposób skuteczny sygnalizują one pojawiające się niebezpieczeństwo.

JAK ROZPOZNAĆ ZATRUCIE I REAGOWAĆ?
– Zatrucie czadem, który blokuje dostęp tlenu do organizmu, mogą objawiać się w pierwszej kolejności bólami i zawrotami głowy.
– Kolejne sygnały, które mogą świadczyć o zaczadzeniu są wymioty, osłabienie, przyspieszenie tętna i oddechu, a w konsekwencji utrata przytomności.
– Wymienione objawy skutkują niedotleniem, a w konsekwencji uszkodzeniem narządów wewnętrznych i śmiercią.
– By pomóc w przypadku zatrucia tlenkiem węgla, należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego powietrza.
– Ewakuować osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce (najlepiej na świeże powietrze)
– Wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112).
– Jeśli osoba zaczadzona nie oddycha, niezwłocznie przystępujemy do sztucznego oddychania i masażu serca.

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie