Jak wymienić piec za “półdarmo”? Program “Czyste Powietrze” w Buku

Jak wymienić piec za “półdarmo”? Program “Czyste Powietrze” w Buku

Smog nie jest medialnym tworem. Choroby wywołane zanieczyszczonym powietrzem są w Polsce przyczyną śmierci

Smog nie jest medialnym tworem. Choroby wywołane zanieczyszczonym powietrzem są w Polsce przyczyną śmierci około 45 tys. osób rocznie. 103 mld zł – tyle polski rząd przeznaczył na ogólnopolski program „Czyste powietrze” mający na celu zmniejszenie ilości pyłów wprowadzanych do atmosfery. W poniedziałek, 8 października w sali miejskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

„Czyste powietrze” skierowane jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. To właśnie ten rodzaj zabudowy, najczęściej niepodłączony do sieci ciepłowniczej, odpowiada za tzw. niską emisję. W dużym uproszczeniu: najbardziej „kopcą” domy jednorodzinne. Według rządowych szacunków do wymiany jest około pięciu-sześciu milionów pieców w całym kraju. Program potrwa więc 10 lat, a dodatkowe dwa lata przeznaczono na okres rozliczeniowy.

Na co można otrzymać pieniądze?

Inwestycje realizowane w ramach dofinansowania za pieniądze z programu mogą wynieść minimalnie 7 a maksymalnie 53 tys. zł. Od tych kwot liczone jest procentowa dotacja i/lub pożyczka przekazywane za pośrednictwem jednego z 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Udział i rodzaj dofinansowania uzależniony jest od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Więcej dla starych budynków

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie dla budynków już istniejących jest wymiana starego pieca zasilanego paliwem stałym na spełniający wymogi programu. Tu w zasadzie nie ma wyjątków. Jeśli w domu mamy dostęp do gazu, musimy kupić piec gazowy lub zasilany innym paliwem, ale spełniający bardzo restrykcyjne wymogi programu.

Jeśli ktoś taki piec chce kupić lub już go posiada, może starać się o dofinansowania na inne działania, jak: ocieplenie ścian, dachu, przegród, wymianę okien, a nawet zakup paneli solarnych czy fotowoltaicznych.

Na znacznie mniej mogą liczyć właściciele nowych budynków. Jeśli nie mają jeszcze ekologicznego pieca mogą go kupić z dotacją. Jeśli takowy posiadają, mogą liczyć tylko na pożyczkę na odnawialne źródła energii.

Jak długo potrwa program?

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie mogą zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji zostanie potwierdzona w protokole końcowym. Każde przedsięwzięcie będzie bowiem podlegało dwóm kontrolom. Pierwsza odbędzie się po złożeniu wniosku, druga w ciągu trzech lat. – Zachęcam więc, żeby gromadzić wszystkie dokumenty – mówił Łukasz Dronikowski, doradca z poznańskiego WFOŚiGW, zachęcając, by wnioski składać raczej drogą elektroniczną, ponieważ elektroniczny wniosek sam wskazuje na ewentualne błędy.

Każde przedsięwzięcia musi zostać zrealizowane do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, ale nie później niż do 30.06.2029 r. Program ma działać 10 lat, a wnioski są przyjmowane przez cały czas.

O szczegółach programu „Czyste Powietrze” można przeczytać na stronie WFOŚiGW w Poznaniu.

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie