Honorowy Obywatel i Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk – tytuły nadane

Honorowy Obywatel i Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk – tytuły nadane

5 października 2018 r. w Sali Miejskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu “Honorowego Obywatela

5 października 2018 r. w Sali Miejskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu “Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Buk” oraz “Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk”.

Uroczystość rozpoczęła się niestety od smutnej informacji o śmierci pani Elżbiety Cichej, kustosz Muzeum Ziemi Bukowskiej, która w 2003 r. również otrzymała wyróżnienie “Dla dobra Gminy Buk” za swój wkład i pracę w rozwój naszej gminy.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Buk jest najwyższym wyróżnieniem jakim władze miasta w przeszłości i obecnie mogą obdarować ludzi, którzy w sposób szczególny wpisali się swoją pracą i postawą obywatelską w pamięć mieszkańców naszej gminy. Jest to wyróżnienie przyznawane rzadko, co ma podkreślać szczególny charakter tego wyróżnienia. Wśród wyróżnionych są kapłani, lekarze i nauczyciel. Do tej pory tytuł Honorowego Obywatela otrzymali:
– Kazimierz Wróblewski (1919 r.),
– Stanisław Niziński (1925 r.),
– Lech Siuda (1983 r.),
– Teofil Ratajczak (1991 r.),
– Ignacy Cieślak (1996 r.),
– Eugeniusz Jakubowski (2005 r.).

Po 99 latach od nadania pierwszego takiego tytułu, kolejny trafia do księdza prałata Andrzeja Szczepaniaka. W 2017 r. ksiądz prałat obchodził 20-lecie na stanowisku proboszcza bukowskiej parafii. W czasie posługi kapłańskiej w Buku dał się poznać jako człowiek oddany wspólnocie wiernych i gminie. Swoimi działami na niwie duszpasterskiej, kulturalnej i społecznej zasłużył sobie na powszechny szacunek i uznanie. Zaangażowany w ochronę dziedzictwa historycznego i kulturalnego. Konstruktywny i otwarty na współdziałanie dla dobra wspólnoty lokalnej. Rozpoczął remont kościoła św. Krzyża, jednego z najcenniejszych zabytków w Buku. Jego zasługą stało się wskrzeszenie kultu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej i ustanowienie diecezjalnego Sanktuarium w Buku. Jako kustosz tego miejsca doprowadził skutecznie do aktu koronacji cudownego wizerunku Pani Bukowskiej.

Tytuł “Dla dobra Gminy Buk”, a obecnie “Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” mogą otrzymać polskie i zagraniczne osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje, które wniosły wybitny wkład w rozwój Miasta i Gminy Buk lub w sposób szczególny prowadziły działalność na rzecz jej mieszkańców. Tytuł ten do tej pory otrzymali:
– Ger Schinck – Burmistrz zaprzyjaźnionej gminy holenderskiej Sint-Michielsgestel (2002 r.),
– Elżbieta Cicha – Kustosz Muzeum Ziemi Bukowskiej i działacz Oddziału PTTK w Buku (2003 r.),
– Maria Rura – Redaktor Naczelny miesięcznika Kosynier Bukowski (2004 r.),
– Elżbieta Batura – nauczyciel Gimnazjum im. płk. Kazimierza Zenktelera w Buku (2004 r.),
– Stanisław Bogacz – sołtys wsi sołectwa Wiktorowo-Pawłówko (2004 r.),
– Dariusz Sokołowski – Komendant Ośrodka Związku Harcerstwa Polskiego w Buku (2004 r.),
– Zenon Jankowski – Przewodniczący Środowiskowego Koła Rzemiosła w Buku (2005 r.),
– Karol Hołod – Kapelmistrz Bukowskiej Orkiestry Dętej (2005 r.),
– Anna Zawieja – Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Buku (2005 r.),
– Michał Lulkiewicz – emerytowany Prezes i obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej “BUKOWIANKA” (2006 r.),
– Stanisław Kluczyk – pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku (2006 r.),
– Franciszek Wasiak – Członek Honorowy Miejskiego Klubu Sportowego „Patria” w Buku (2006 r.),
– Hieronim Łubiński – emerytowany nauczyciel (2006 r.),
– Jan Zawieja – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach (2010 r.),
– Bożena Stencel – Harcmistrzyni, wieloletnia instruktorka ZHP, wychowawczyni dzieci i młodzieży (2010 r.).

Do tego grona dołączyli:

Jan Bręk – funkcję sołtysa wsi Dobra – Sznyfin pełni nieprzerwanie od 1979 r., tj. 39 lat! Po upływie każdej kadencji mieszkańcy powierzają mu tę funkcję na kolejne lata, ufając mu w szczególny sposób. Nie jest łatwo być sołtysem dwóch wsi, ale potrafi spokojnie i konsekwentnie realizować swoje pomysły i zamierzenia. Współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich i szkołą podstawową. W okresie sprawowania funkcji sołtysa zrealizował wiele inwestycji drogowych i gazowych. Inicjator wielu akcji społecznych. Ostatnio pomysłodawca uczczenia tablicą pamiątkową mieszkańców wsi uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim. Działacz organizacji rolniczych. Jest liderem życia społecznego i autorytetem mieszkańców.

Lech Kaźmierczak – służy mieszkańcom naszej gminy od zmian ustrojowych. Najpierw w latach 1990-1998 był radnym Miasta i Gminy Buk, a od 1998 r. (czyli 20 lat) sprawuje funkcję sołtysa Wielkiej Wsi. Po upływie każdej kadencji mieszkańcy powierzają mu tę funkcję na kolejną kadencję, darząc go zaufaniem. Osoba skromna, potrafiąca konsekwentnie realizować swoje pomysły i zamierzenia. W okresie sprawowania funkcji sołtysa udało mu się zrealizować wiele inwestycji kanalizacyjnych, gazowych i drogowych na terenie wsi. Powstały w tym czasie nowe place zabaw, a przy drogach pojawiło się oświetlenie.

Czesław Pakuła – sołtys Szewc od 1988 r. Od lat dziecięcych działa w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej dbając o jej wyposażenie. Przyczynił się m. in do remontu strażnicy i sali OSP w Szewcach. Od 1982 r. jest prezesem OSP w Szewcach. Od 30 lat podejmuje lokalne inicjatywy i udowadnia, że można działać wspólnie, skutecznie, bez podziałów pokoleniowych, z korzyścią dla miejscowości i mieszkańców. Był inicjatorem i organizatorem wielu lokalnych przedsięwzięć. Cieszy się ogromnym zaufaniem w środowisku. Jest bardzo mocno zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej, które mają wpływ na rozwój i modernizację sołectwa Szewce i całej gminy.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą uświetnił koncert “Trzech tenorów”.

Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy niesłabnącego zapału w dalszej działalności na rzecz naszej małej, lokalnej ojczyzny.

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie