Harmonogram zebrań wiejskich

Harmonogram zebrań wiejskich

Początek roku oznacza zebrania wiejskie, podczas których zostaną wybrani Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich.

Początek roku oznacza zebrania wiejskie, podczas których zostaną wybrani Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich. Zachęcamy mieszkańców sołectw do uczestniczenia w spotkaniach!

Pawłówko-Wiktorowo – 6.02.2019, Sala Miejska Buk,
Szewce – 7.02.2019, sala OSP,
Cieśle – 11.02.2019, salka oczyszczalni ścieków,
Dobra-Sznyfin – 12.02.2019, WDK,
Wysoczka-Żegowo-Wygoda – 13.02.2019, WDK,
Wielka Wieś – 18.02.2019, Sala Miejska Buk,
Otusz – 20.02.2019, WDK,
Dakowy Suche – 22.02.2019, WDK,
Kalwy – 25.02.2019, WDK,
Dobieżyn – 27.02.2019, WDK,
Niepruszewo – 1.03.2019, WDK.

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 18:00.

Przed każdym zebraniem wiejskim, tj. o godzinie 17:30, przeprowadzone zostaną praktyczne pokazy metody górnego spalania w piecach domowych – metody, która przyczynia się do obniżenia emisji szkodliwych substancji.

Serdecznie zapraszamy!

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie