Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych

Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych

Burmistrz Miasta i Gminy Buk działając na podstawie § 10 ust. 3 i 4

Burmistrz Miasta i Gminy Buk działając na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w związku z ćwiczeniami systemów ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Buk zostaną uruchomione syreny alarmowe. Syreny będą emitować dźwięk ciągły, trwający 1 minutę.

Włączenie syren w podanym wyżej terminie nastąpi wyłącznie w celu sprawdzenia urządzeń alarmowych i nie należy go utożsamiać z jakimkolwiek zagrożeniem.

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie