Co z tą ścieżką? Spotkanie z wicestarostą Tomaszem Łubińskim w Szewcach

Co z tą ścieżką? Spotkanie z wicestarostą Tomaszem Łubińskim w Szewcach

20 września w Szewcach odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi, w którym uczestniczył wicestarosta

20 września w Szewcach odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi, w którym uczestniczył wicestarosta Tomasz Łubiński. Sołtys Czesław Pakuła zaprosił wicestarostę Poznańskiego w celu omówienia inwestycji ścieżki pieszo-rowerowej. Temat ten wielokrotnie pojawiał się również na sesjach Rady Miasta i Gminy Buk.

Co z tą ścieżką?

W przypadku Szewc ma to być budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Mylnej w Szewcach do obwodnicy Buku. Jak mówi Tomasz Łubiński:

Podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim na budowę tego zadania w trybie “zaprojektuj i wybuduj”. Co obejmuje to zadanie? 4 km 634 m ścieżki rowerowej na całej długości zadania, chodniki w terenie zabudowanym, nawierzchnię skrzyżowań, zjazdy do wszystkich posesji i na drogi wewnętrzne, przebudowę systemu odwodnienia (…). Ogłosiliśmy pierwszy przetarg 2 sierpnia 2018 r. Jedną jedyną ofertę złożono 17 sierpnia. Wartość zadania to 4.300.000 zł (w tym dofinansowanie 3.700.000 zł, dopłacamy 600.000 zł) , a oferta była na kwotę 8.600.000 zł. Dwa razy większa! Drugi przetarg – 25 września otwarcie ofert. Do poniedziałku, 17 września, nikt nie złożył oferty.

Co dalej? Jeśli nie będzie ofert to zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Mieszkańcy pytali co jeśli sytuacja znów się powtórzy?

Wtedy sami będziemy szukać wykonawcy i zwrócimy się do konkretnych firm – dodaje wicestarosta.

Na takie rozwiązanie pozwala Prawo Zamówień Publicznych. Czekamy zatem na wyniki kolejnych przetargów i budowę ścieżki, która pozwoli w sposób bezpieczny przemieszczać się pomiędzy miejscowościami.

Po wystąpieniu Tomasza Łubińskiego głos zabrał Paweł Adam – kandydat na burmistrza, który przedstawił swoich kandydatów na radnych oraz program wyborczy, skupiając się głównie na sprawach dot. Szewc.

Monika
ADMINISTRATOR
PROFILE

Najnowsze artykuły

Co ciekawego na ekranie

REPERTUAR

Powietrze w gminie